اتاترون مجموعه‌ای از پمپ‌ها و تجهیزات دوزینگ تولید می‌کند که برای مجموعه‌ای گسترده از صنایع و کاربردها مناسب هستند.

دوزینگ پمپ های اتاترون برای سیستم‌های مناسب است، که نیاز به چندین دوزینگ پمپ کنترل‌کننده‌های شیمیایی، مخازن نگه‌داری شیمیایی و لوازم جانبی سیستم دوزینگ دارند.
اتاترون تجربه قابل توجهی در زمینه دوزینگ پمپ های شیمیایی، کنترل‌کننده‌های شیمیایی و سیستم‌های دوزینگ شیمیایی دارد. ما راه‌حل‌هایی در دوزینگ شیمیایی خودکار، پمپ‌های دیافراگمی و پمپ‌های پریستالتیک ارائه می‌دهیم.
دوزینگ پمپ شیمیایی اتاترون برای صنایع مختلف یک فرآیند حیاتی است.
که برای مجموعه‌ی گسترده از صنایع از جمله تصفیه آب، صنعت تفریحی و کشاورزی مناسب است.
ما مجموعه ی گسترده ای دوزینگ پمپ ها، پمپ‌ها، کنترل‌کننده‌ها، سنسورها و لوازم جانبی اتاترون را می‌توانیم برای تامین نیازهای مشتریانمان ارائه دهیم.