کنترل‌گرهای دوزینگ شیمیایی

کنترل‌گرهای Etatron برای سیستم‌های دوزینگی طراحی شده‌اند که به دقت و قابلیت اطمینان در تنظیم نیاز دارند. این کنترل‌گرها برای اندازه‌گیری و کنترل پی-اچ (pH)، Rx (پتانسیل ردوکس) و کلر طراحی شده‌اند. علاوه بر این، این کنترل‌گرها قادر به اندازه‌گیری پراکسید هیدروژن، اسید پراستیک و دیاکسید کلر نیز هستند.

دو نوع منو در اختیار کاربران قرار داده شده است: حالت پایه که تنها کنترل ابزارهای اساسی را به کاربر ارائه می‌دهد، و حالت متخصص که به کاربر امکان دسترسی به تمام عملکردها را می‌دهد. این کنترل‌گرها بسیار انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند به منظور اندازه‌گیری هر یک از پارامترهای فوق تنظیم شوند. کنترل‌گرهای Etatron برای صنایع متنوعی از جمله تصفیه آب، فرآیندهای شیمیایی و صنایع غذایی مناسب می‌باشند.