مشخصات انواع مدل های دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون سری DLX

مدل دبی (L/H) فشار(BAR)
115 1 15
115 2 10
115 3 5
220 2 20
507 5 7
507 6 5
507 8 2
810 8 10
810 10 7
810 12 3
1504 15 4
2003 20 3