پنل کنترل دوزینگ پمپ سلونوئیدی eTwin

Solenoid eTwin Control Panel

مدل دبی (L/H) فشار(BAR)
206 2 6
505 5 5

پنل کنترل دوزینگ پمپ پرستالتیک eTwin

Peristaltic eTwin Control Panel
مدل دبی (L/H) فشار(BAR)
101 1.5 1.5
301 3 1.5