مشخصات مدل های پمپ‌های تزریق پریستالتیک سری F

مدل دبی (L/H) فشار(BAR)
1 0.5 1
101 1.1 1
201 2.2 1
301 3.3 1
601 6 1