شرکت اتاترون ارائه دهنده انواع مختلفی از دوزینگ پمپ های سولنوئیدی است. این دوزینگ پمپ ها برای انجام گستره‌ای از دوزینگ پمپ شیمیایی مناسب هستند.

با گزینه‌های نرخ جریان تا 80 لیتر در ساعت و فشار تا 20 بار، ما می‌توانیم نیازهای شما را برآورده کنیم. قابل تنظیم برای سازگاری با انواع مختلفی از مواد شیمیایی و با امکاناتی که به نیازهای شما می‌پیوندد، دوزینگ پمپ های سولنوئید ما برای سیستم دوزینگ شما ایده‌آل هستند.