اتاترون مجموعه‌ای از دوزینگ پمپ های پریستالتیک متنوع را برای مجموعه‌ای گسترده از صنایع تولید می‌کند. دوزینگ پمپ‌های پریستالتیک اتاترون برای استفاده های با نرخ جریان و فشار پایین طراحی شده‌اند. این دوزینگ پمپ‌ها بر اساس مکش و فشاری که توسط روتورها بر روی یک لوله سیلیکونی یا سانتوپرن ایجاد می‌شود عمل می‌کنند که معمولاً  کاربرد این دوزینگ پمپ ها برای برنامه‌های دوزینگ ساده، تصفیه آب و سیستم‌های لباسشویی استفاده می‌شود.