مخازن و میکسرها

مخازن و میکسرهای نگهدارنده شیمیایی برای رفع نیازهای صنایع شما.
ما طیف وسیعی از مخازن نگهدارنده و میکسرهای شیمیایی را متناسب با هر سیستم تزریق مواد شیمیایی ارائه می دهیم.
میکسرها که به عنوان همزن نیز شناخته می شوند، بخش ضروری مهندسی فرآیند صنعتی هستند. که از کوچکترین اتاق کارخانه تا یک سیستم تمیز در محل برای کل کارخانه. بنابراین طیف میکسرهای شیمیایی الکتریکی اتاترون با تمام گزینه های ساخت که همه می دانند ضروری هستند، یک مکمل عالی برای هر سیستم تزریق شیمیایی است.

اتاترون همچنین می تواند طیف وسیعی از مخازن نگهدارنده مواد شیمیایی را برای هر سیستم تزریق ارائه دهد. ما می‌توانیم مخازن و باندها را در رنگ‌های طبیعی یا مشکی با اندازه‌های 60 لیتری ارائه کنیم.