اتاترون انواع پمپ های دوزینگ سولنوئیدی را تولید می کند که برای طیف وسیعی از کاربردهای تزریق مواد شیمیایی مناسب هستند.
برای سیستم‌های تزریق شیمیایی که به پمپ‌های تزریق متعدد، کنترل‌کننده‌های شیمیایی، مخازن نگهدارنده مواد شیمیایی، میکسرها و لوازم جانبی سیستم تزریق نیاز دارند. در این راستا ما همواره برای  هماهنگی و دستیابی به نیازهای مشتریانمان تلاش می‌کنیم.
پمپ های تزریق اتاترون برای طیف وسیعی از سیستم های تزریق مناسب هستند. با گزینه هایی برای نرخ جریان تا 80 لیتر در ساعت و فشار تا 20 بار می توانیم نیازهای مشتریانمان را برآورده کنیم.

پمپ های تزریق مواد شیمیایی اتاترون ما برای سازگاری با انواع مواد شیمیایی و در دسترس بودن با عملکردهای متناسب با نیازهای شما، برای سیستم تزریق شما گزینه ای عالی هستند.

دوزینگ پمپ BT

به طور معمول، سیستم‌های دوزینگ شیمیایی برای کنترل لژیونلا در نگهداری برج‌های خنک‌کننده، تهویه مطبوع و سیستم‌های گرمایشی طراحی و استفاده می‌شوند.
کلیک کنید

دوزینگ پمپ bt

به طور معمول، سیستم‌های دوزینگ شیمیایی برای کنترل لژیونلا در نگهداری برج‌های خنک‌کننده، تهویه مطبوع و سیستم‌های گرمایشی طراحی و استفاده می‌شوند.
کلیک کنید
قیمت دوزینگ پمپ dlx

دوزینگ پمپ dlx

تنوع دوزینگ پمپ

ما مجموعه‌ای از دوزینگ پمپ های شیمیایی ارائه می‌دهیم، که شامل محدوده‌های eOne MF و DLX (MF) ما هستند.
کلیک کنید

دوزینگ پمپ e-One

تنوع دوزینگ پمپ

ما مجموعه‌ای از دوزینگ پمپ های شیمیایی ارائه می‌دهیم، که شامل محدوده‌های eOne MF و DLX (MF) ما هستند.
کلیک کنید

دوزینگ پمپ PKX

تنوع دوزینگ پمپ

ما مجموعه‌ای از دوزینگ پمپ های شیمیایی ارائه می‌دهیم، که شامل محدوده‌های eOne MF و DLX (MF) ما هستند.
کلیک کنید